Tại sao phải làm giàu tinh dầu

Tinh dầu khi thương mại cần phải đủ tiêu chuẩn TCVN, Iso

Chất lượng tốt, Giá trị cao, hiệu quả sử dụng tốt, tránh tác dụng phụ

Đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất