Chính sách bảo mật 

Sagucha thu thập thông tin, bao gồm Thông Tin Cá Nhân, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả Khách Hàng. Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể bao gồm:

a. Thông Tin Cá Nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm:

 • Tên
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ thanh toán và Địa chỉ nhận hàng
 • Đơn hàng, hoá đơn
 • Địa chỉ thư điện tử
 • Thông tin thanh toán

b. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn; bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn; để phản hồi các yêu cầu, khiếu nại và góp ý của bạn;
 • Để ghi nhận đánh giá của bạn đối với các sản phẩm của chúng tôi;
 • Để thông báo cho bạn khi có trục trặc về đơn hàng của bạn;

c. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết phục vụ cho mục đích của giao hàng.

d. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách bảo mật và quản lý Thông Tin Cá Nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

 • Gọi điện thoại đến hotline:……… – Chăm sóc khách hàng
 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: sagucha.support@gmail.com