BẢN TIN HOẠT ĐỘNG

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

XEM THÊM

TRUYỀN THÔNG BÁO ĐÀI

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC

Tin tức về các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, hội thảo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động cộng đồng mà công ty Thanh Bình High Agri tham gia.

THĂM KHÁCH HÀNG

Lãnh đạo Thanh Bình High Agri có mối gắn kết tốt với khách hàng, thường xuyên có những chuyến thăm, theo dõi và hỗ trợ khách hàng vận hành Hệ thống máy trồng rau khí canh trụ đứng Ero-Farm, Ero-Cap hoạt động hiệu quả.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI